Det innføres forbud mot nydyrking av myr

Landbruks- og matdepartementet innfører forbud mot nydyrking av myr, men kommuner kan fremdeles tillate dyrking dersom visse vilkår oppfylles.

– Kjempetragisk – Det er kjempetragisk fordi i Trøndelag er det mye myr, og forbudet som nettopp er trått i kraft begrenser veldig mulighetene for nydyrking for matproduksjon, sier leder Kari Åker i Trøndelag Bondelag.  Foto: Lise Åserud / SCANPIX (FRB)

Nyheter

Et flertall i Stortinget har lagt til grunn at det skal innføres et forbud mot nydyrking av myr i nydyrkingsforskriften.