Tunet legges ned

Hovedutvalg helse og omsorg i Steinkjer tok på nytt stilling til forslag om nedleggelse av Tunet Bofellesskap. Med sju mot fire stemmer ble det besluttet å legge ned bofellesskapet.

VEDTOK NEDLEGGELSE: Hovedutvalg helse og omsorg vedtok tirsdag å opprettholde kommunedirektørens forslag om nedleggelse av Tunet bofellesskap, til skuffelse for pårørende som hadde funnet vegen til møtet .  Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

STEINKJER: Kommunedirektøren i Steinkjer har stått i kraftig motvind etter at bofellesskapet for eldre personer med behov for heldøgns omsorg, Tunet, ble vedtatt nedlagt uten at brukerorganisasjonene, de ansatte og pårørende var tatt med på råd før beslutningen ble fattet. Administrasjonen vedkjente seg feil i saksgangen, og tirsdag kom saken opp til ny behandling i Hovedutvalg helse og omsorg (HHO).