Levanger skal delta i en av verdens største arkitektkonkurranser

Den fredede trehusbyen er plukket ut til å delta i Europan, en idékonkurranse for arkitekter over hele Europa.

HAR GÅTT SAMMEN: Fra venstre: Berit Hakkebo, fagansvarlig for samfunnsplanlegging i Levanger, Gunn Hege Lande, fagansvarlig for verneverdige bygninger i Trøndelag fyleskommune, Per Anders Røstad, enhetsleder i Levanger, Levanger-ordfører Anita Ravlo Sand (Sp), byantikvar Tove Nordgaard, varaorfører Nina Bakken Bye (H) og Anne Bjørg Evensen Svestad, seksjonsleder for kulturminner i Trøndelag fylkeskommune.   Foto: Berit Buran Juul

Nyheter

LEVANGER: – Vi er veldig stolte over å få lov til å være med. Det er et trangt nåløye. Vi tror at dette vil få en stor betydning for Levanger framover, og jeg ser fram til gode resultater, sier ordfører Anita Ravlo Sand (Sp).