Nok vann til alle – men kapasiteten til kommunen er for liten

Drikkevannskilden i Inderøy er mer enn stor nok, men renseanlegget i kommunen er for lite – noe som har ført til vanningsforbud fire av de siste fem årene.

NOK VANN: Raudflovatnet (foran) og Vådalsvatnet (bak) benyttes begge som drikkevannskilde i Inderøy. De har en samlet overflate på 402.800 kvadratmeter, og et enda større nedslagsfelt. Der er det mer enn nok vann til forsyne Inderøy, men renseanlegget er ikke stort nok.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

INDERØY: Selv om Ystgård gartneri i Inderøy har fritak fra vanningsforbudet, er de ilagt restriksjoner som begrenser hvor mye de får vannet grønnsakene sine. Restriksjonene går på total mengde, og forbruk per time og døgn.