Innherred ser til Mjøsa når logistikken fra Steinkjer til Trondheim skal planlegges:

De investerer i vekst for å unngå kroken på døra

Ringsaker kommune har 81.000 i lån per innbygger. Og fortsatt er investeringsviljen stor for å lokke til seg ny næring og innbyggere.

HØY INN­SATS: Plan­sjef Anne Gunn Kit­tels­rud og sam­funns­plan­leg­ger Ole Ro­ger Strand­bak­ke i Rings­aker sat­ser tungt på å gjø­re seg fris­ten­de for næ­ring og nye inn­byg­ge­re. In­ves­tor Arthur Buchardts 85 me­ter høye tre­ho­tell sør­ger for både stopp­ef­fekt og re­kla­me for Inn­lan­dets tre­in­du­stri.  Foto: Gaute Ulvik Haugan

Nyheter

BRUMUNDDAL: Etter flere kilometer med blinkende plastkjegler, 50-sone, gravemaskiner og varm asfaltdunst stiger det opp i horisonten. Veiviseren. Signalbygget som skal lokke E6-trafikanter til å blinke til høyre og oppdage Brumunddalen på nytt. Markøren som skal fortelle innbyggerne at «Vi får det til!». Mjøstårnet.