Foreldre frykter for sikkerheten når E6-trafikk skal over på fylkesveg: – Dette blir farlig

Mangel på gang- og sykkelsti gjør at foreldrene i området er redde for barnas sikkerhet, spesielt denne høsten. Hva skjer når E6 i Kvam stenges og trafikken vil gå gjennom fylkesveg 763 som barna må krysse over for å gå til skolen?

Tungtrafikk og høyhastighet gjør det skummelt for barna å ferdes. Fra høyre står Silje Kristin Engstrøm, Marianne Moan, Sissel Meland, Sigbjørn og Arvid Hatling.  Foto: Malin Noem

Nyheter

STOD: Samlet foran fylkesveg 763 står unge og gamle sammen om å kreve bedre trafikksikkerhet. Når E6 i Kvam stenges på sensommeren, frykter beboerne i Binde at trafikken vil gå gjennom fylkesvei 763.