Innfører vanningsforbud i deler av Steinkjer

Steinkjer kommune innfører et umiddelbart vanningsforbud for abonnenter tilknyttet Steinkjer vannverk i deler av kommunen.
Nyheter

Ifølge en melding som ble sendt ut til abonnentene i kveld er det nå innført et umiddelbart vanningsforbud for Sør-Beitstad, Bartnes, Veldemelen, Sprova, Dalbygda og Jådården.

Forbudet gjelder også fylling av fraukjellere.

Forbudet skyldes høyt forbruk og lite vann i Skevik høydebasseng, skriver kommunen i meldingen til abonnentene.