Regjeringen åpner for reiser til og fra EØS-land fra 15. juli - Sverige innskrenkes

Regjeringen åpner for reiser inn og ut fra EØS-land fra 15. juli, hvis smittesituasjonen tilsier det. Det er imidlertid ingen oppfordring til å reise, sier regjeringen.
Nyheter

Regjeringen åpner for at nordmenn kan reise til og fra land i Europa fra 15. juli dersom landene oppfyller kravene om smittekontroll.

– Dersom det oppstår ny smittespredning og et land ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres, sier helseminister Bent Høie.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene omfatter blant annet smitte i forhold til folketall og hvor stor andel som tester positivt, påpeker han.

– Sånn som det ser ut akkurat nå, ville for eksempel Tyskland vært grønt, Portugal rødt, mens Spania er det vi kan kalle for grått fordi vi nå ikke har gode nok data for å vurdere det ut fra kriteriene, sier Høie.

Hva som blir de nøyaktige anbefalingene får man vite den 10. juli, understreker helseministeren.

Begrenser Sverige

Nordmenn kan ikke lenger reise til noe sted i Sverige uten å gå i karantene ved hjemkomst. Smittesituasjonen på Gotland anses ikke lenger som tilfredsstillende.

Det ble klart da regjeringen holdt pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag ettermiddag – og samtidig varslet ytterligere oppmykning i reiserådene. Men altså ikke for Sverige.

Europa får komme inn

Regjeringen åpner for at folk fra Europa får komme til Norge fra 15. juli, hvis smittesituasjonen tilsier det.

Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon, skriver regjeringen i en pressemelding.

Utenriksdepartementet vil heller ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene.

– Det er land i verden som akkurat nå har en dramatisk smittesituasjon, og mange steder er det ustabilt. Med lav smitte innenlands, utgjør smitteimport fra utlandet kanskje den største risikoen for oppblussing av viruset her hjemme, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi ser fortsatt hvordan nye smitteutbrudd, ofte lokalt og uforutsigbart, oppstår i ulike deler av Europa og verden. Samtidig kan vi ikke holde stengt for alltid. Vi må finne balansen som gir oss størst mulig trygghet og minst mulig smitterisiko, sier hun.

Ingen oppfordring til å reise

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer, systemer for smittesporing og informasjon. Det gjøres en helhetsvurdering basert på denne informasjonen, skriver regjeringen.

– Selv om Utenriksdepartementet fra 15. juli gjør unntak fra reiserådet for de landene Folkehelseinstituttet anbefaler, er det ikke en oppfordring til å reise. De som planlegger en reise, må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Dersom det oppstår ny smittespredning, og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres.