Siste rest av Steinkjers militærhistorie får leve videre på ny tomt

Tømmerhuset fra 1800-tallet har fungert både som telthus og kapell ved Steinkjersannan militærforlegning. Nå skal bygningen bli møteplass for veteraner, Steinkjersannans venner og bydelshus for beboerne i området Krogsbakken.

BEVARINGSVERDIG: Telthuset fra Steinkjersannan har blitt flyttet til ny tomt ved Krogsbakken. Her skal det resatureres og benyttes som møteplass for veteraner og Steinkjersannans venner. Det vil også fungere som bydelshus for beboerne i området. F.v. Carl Ulven, Arnulf Vengstad, Annar Dahlen og Tor Erik Jensen som alle er med i styret for Steinkjersannans venner. Trond Stene, Erling Koldaas, Svein A. Karlsen og Odd Haugdahl var ikke til stede.   Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

STEINKJER: Sannan Næring ved Hasle Gjerde tok kostnadene med klargjøring og flytting av Telthuset fra Brød & Cirkus-tomta på Sannan, til det nye tilholdsstedet ved Poppellunden barnehage på Krogsbakken. De bekostet også tomta.