De skal se Trøndelag i kortene

Fem storkanoner fra den rikspolitiske debatten blir spaltister i Trønderdebatt. Nå skal Trøndelag utfordres på etablerte sannheter.

TRØNDERDEBATTANTER: Fra venstre: Skjalg Fjellheim (politisk redaktør i Nordlys), Hadia Tajik (nestleder i Ap), Geir Pollestad (SP, leder av Stortingets næringskomité), Kristin Clemet (leder for Civita) og Erik Waatland (redaktør i Medier24). 

Nyheter

Torsdag ble debattsatsingen Trønderdebatt lansert.

Bak prosjektet står avisene Trønder-Avisa, Nidaros, Namdalsavisa og Arbeidets rett, og hensikten er å skape en felles trøndersk offentlighet, med lav terskel for lokale og regionale debatter.

En av målene med satsingen er at Trøndelags stemmer skal høres bedre i Oslo. Trønderdebatt skal også oppnå det motsatte: At trøndere blir sett utenfra.


Lanserer debattsatsing for hele Trøndelag

Den politiske debatten i Trøndelag har blitt svekket de siste årene, mener redaktørene bak den nye satsingen Trønderdebatt. Nå vil de at Trøndelag skal vises bedre nasjonalt.


Storkanoner

Fem storkanoner innen samfunnsdebatten har sagt ja til å bli spaltister for Trønderdebatt, med den hensikt å se Trøndelag i kortene, og å etablere etablerte trønderske sannheter.

De fem er Ap-nestleder Hadia Tajik, Civita-sjef Kristin Clemet, Geir Pollestad (Sp-politiker og leder av Stortingets næringskomité), politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys og redaktør Erik Waatland i Medier24.

– Alle har et forhold til Trøndelag. Men vi som er herfra er kanskje ikke alltid så flinke på å se oss selv utenfra. Så jeg tror de fleste av oss både vil få noen aha-opplevelser og velfortjente utfordringer når denne buketten skal pirke litt i oss, sier politisk redaktør Snorre Valen i Nidaros.

Nyhetsredaktør Sivert Rossing i Trønder-Avisa håper spaltistene kan hjelpe trøndere med å heve blikket litt.

– Vi trøndere er både selvsikre og kanskje litt selvgode. Jeg håper spaltistene kan sette oss litt på plass, og at deres skråblikk kan skape debatter om det vi driver med i Trøndelag, sier han.

Kiss and hit

Geir Pollestad (Sp) blir første spaltist ute. I sitt innlegg analyserer han hvem trønderen egentlig er.

– Jeg innså raskt at det i Senterpartiet er helt nødvendig å oppføre seg på en måte som gjør at trønderne tror at du er på deres lag. Det er isolert sett ikke så vanskelig. Det vanskelige er at man må like trønderne uten at resten av landet oppdager det. Forholdet til trøndere bør derfor basere seg på en slags «kiss and hit»-strategi, skriver han i sitt innlegg.