Større skader på gassfabrikken enn antatt etter eksplosjon

Skadene etter tankeksplosjonen ved Biokrafts gassfabrikk på Fiborgtangen høsten 2019 var mer omfattende enn først antatt. I alt tre tanker var skadet.

– Det har vært en stor dugnadsånd mellom selskapene, og fabrikken har hele tiden produsert biogass mens reparasjonene har pågått, sier cogründer Marianne Larsen Langvik, her sammen med konsulent Kåre Walseng.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

SKOGN: Eksplosjonen i gasstanken som rommer 3.000 tonn råstoff inntraff mens råstoff ble pumpet inn i tanken fra en båt ved kaia tidlig på morgenen lørdag 31. august 2019. Arbeidet ble plutselig avbrutt etter at rundt 300 av 3.000 tonn råstoff var pumpet inn, og det hørtes et høyt smell.