Naturvernforbundet mener sauebønder og reindrifta må tåle rovdyrtap

Fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener det er oppsiktsvekkende at politikere setter fagkunnskapen til side og presser på for å skyte binner og unger.

KREVER FREDNING: Fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet sier at de krever fredning av alle bjørnebinner med unger, i alle fall inntil bestandsmålet er nådd.   Foto: Guri Hjulstad

Nyheter

– I verste fall skytes det binner, mens nyfødte unger går rundt alene og dør. Det som er oppsiktsvekkende er at politikere, Bondelaget og sauebønder tilsynelatende ikke bryr seg om at bestanden ligger langt under det vedtatte bestandsmålet, sier Håpnes.