Ville utvide næringspark - grunneier nektet å selge

Grong kommune valgte å ekspropriere privat eiendom for å utvide næringsparken. Grunneier klagde, men tingretten har gitt kommunen medhold.

NØDVENDIG: Kommunalsjef Stig Moum og kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg er glade for at tingretten har bekreftet at kommunen har gjort alt etter boka i ekspropriasjonssaken ved Grong næringspark der det nylig har falt dom.   Foto: BirgerAarmo

Nyheter

BERGSMO: – Det har vært drevet næringsvirksomhet i det som vi nå kaller Grong næringspark siden på 1970-tallet. Siden den gang har parken vokst i størrelse og betydning, forteller kommunalsjef Stig Moum.