Kværner styrker ordrereserven

Kværner har hatt en solid oppgang i ordrereserven i andre kvartal, og den er nå på samme nivå som for ett år siden.
Nyheter

Ordreinntaket i andre kvartal var på 3,3 milliarder kroner. På samme tid i fjor var ordreinngangen 0,7 milliarder kroner. Per 30. juni i år var dermed ordrereserven på om lag 9 milliarder kroner, samme nivå som for ett år siden.

Inntektene i andre kvartal var 1,5 milliarder kroner, mens brutto driftsresultat (EBITDA) var 175 millioner kroner. Dette gjelder Field Development-segmentet. Selskapet regner nå med at inntektene for 2020 vil utgjøre 7,5 milliarder kroner.

I samme kvartal i 2019 var inntektene 1,9 milliarder kroner og brutto driftsresultat 132 millioner kroner.


Kværner håper på flere oppdrag

Verftsdirektør Erik Stiklestad ved Kværner i Verdal opplyser at verftet sikter på flere nye prosjekt, som kan gi oppdrag allerede i 2021.


Optimistiske etter krisepakke

Som følge av koronakrisen er det innført midlertidige endringer i oljebransjens skattesystem. Det skaper optimisme for fremtiden i Kværner.

– Kværner forventer at resultatet vil bli en rekke prosjekter der Kværner er en aktuell leverandør med et konkurransedyktig anbud. Det forventes at flere prosjekter som er basert på insentivordningen, vil bli tildelt i løpet av de neste tre årene, sier konsernsjef Karl-Petter Løken.


– Jeg føler vi drar i lag. Jeg er en stolt verdaling i dag

Verdalingene er overstrømmende positive til at Aker BP tirsdag morgen ga Kværner oppdraget med å bygge en fjernstyrt brønnhodeplattform som skal stå sør i Nordsjøen.


Selskapet har blant annet inngått en avtale med Aker BP om å levere plattformdekket og stålunderstellet til brønnhodeplattformen på Hod-feltet i Nordsjøen.


– Vi har vært i noen bølgedaler de siste månedene. Men i dag er latteren tilbake i sveiseteltene

Mandag gikk Roy Gunnar Olsen Sorthe (37) ut i permittering, tirsdag var han tilbake i full jobb. Takket være lynrask reaksjon fra Aker BP etter oljeforliket på Stortinget mandag ettermiddag.


Satser fornybart

Løken påpeker at det er muligheter for sterk vekst innen fornybare virksomheter, og at selskapet i størst grad vil investere i posisjonering og anbud på fornybare prosjekter framover.

Samlet for første halvår var inntektene 3,7 milliarder kroner, mens brutto driftsresultat var 43 millioner kroner. Kværner venter at kostnadene knyttet til koronapandemien vil komme på 150 millioner kroner for hele året.


Milliardkontrakt til Kværner Verdal

Kværner Verdal har fått en kjempekontrakt med levering av plattform-dekket og stålunderstell til brønnhodeplattformen på Hod-feltet.

Lettet ordfører etter milliardavtalen til Kværner Verdal

Verdal-ordfører Pål Sverre Fikse er både lettet og lykkelig etter at Aker BP bekreftet Hod-utbyggingen i formiddag.