Grønt lys for reiser til blant annet Hellas, Italia, Frankrike, Spania og noen regioner i Sverige

Nordmenn kan fritt reise til en rekke europeiske land fra 15. juli og de påfølgende 14. dagene. Blant landene er Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

NYE REGELENDRINGER: Pressekonferanse med med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø, om blant annet nye reiseråd. Til stede er også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad (t.h.) og fagdirektør Frode Forland (t.v.) fra Folkehelseinstituttet.  Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nyheter

Nordmenn kan fritt reise til en rekke europeiske land fra 15. juli og de påfølgende 14 dagene. Blant landene er Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Omtrent hver 14. dag vil det bli gjort en ny vurdering av Folkehelseinstiuttet om hvilke land som oppfyller de nye kriteriene.

Det er kun seks andre land i EU/EØS/Schengen-området der reiser fortsatt vil medføre innreisekarantene når man kommer tilbake til Norge. Det gjelder Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania og Ungarn.

– De som velger å reise må sette seg godt inn i restriksjoner, smittevernregler og anbefalinger i det landet de skal reise til. De må også være forberedt på at situasjonen kan forandre seg raskt. Vi er ikke i en normalsituasjon og unntaket fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Åpner for svenske regioner

I Sverige kan nordmenn fra 15. juli reise karantenefritt til regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg. Reiser til resten av landet vil fortsatt medføre karantenekrav ved retur til Norge.

Men for Västra Götaland, som mange nordmenn med hytte har interesse av å reise til, er fortsatt rødt, så den svenske feriedrømmen har fremdeles ikke gått i oppfyllelse for mange.

Dette gjelder også handelsnæringen i Strömstad-området, som har slitt de siste månedene.

Tyske og nederlandske turister på vei

At regjeringen har åpnet for turister fra Tyskland, er særlig kjærkomment for det norske reiselivet, som har slitt i forbindelse med nedstengning og restriksjoner de siste månedene.

Tyskland og Nederland er blant de viktigste markedene for norsk reiselivsnæring, og i fjor sommer tilbrakte turister fra disse to landene rundt 2 millioner døgn på norske hoteller, campingplasser og vandrerhjem.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at åpningen er godt nytt for reiselivsnæringen, som har vært spesielt hardt rammet av reiserestriksjonene under koronakrisen.

– Nå kan reiselivsbedrifter over hele landet ta imot gjester fra en rekke land i Europa igjen. Åpningen vil gi større inntekter til bedriftene og få flere tilbake i jobb, sier hun.

Bosted gjelder

Siden 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det har også vært innført reiserestriksjoner for borgere fra andre land til Norge. For norske borgere som har vært i utlandet, har det vært et krav om karantene i ti dager ved hjemkomst.

I sin pressemelding presiserer Utenriksdepartementet at det er bosted, ikke statsborgerskap som er avgjørende. En amerikaner bosatt i Italia vil altså kunne komme til Norge uten karantenekrav, mens en italiener bosatt i USA ikke vil kunne gjøre det, med mindre de oppfyller andre innreiseregler, som de nye kjærestereglene.


Fakta om FHIs vurdering av røde og grønne land

Grønne land:

 • Belgia
 • Kypros
 • Tsjekkia
 • Estland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Hellas
 • Irland
 • Italia
 • Latvia
 • Litauen
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Østerrike
 • Finland
 • Danmark
 • Island
 • Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige.

Røde land:

 • Bulgaria
 • Kroatia
 • Ungarn
 • Luxembourg
 • Portugal
 • Romania
 • Sverige bortsett fra Blekinge, Kronoberg og Skåne.

Kilde: Folkehelseinstituttet


Nakstad: Får karantene om landet »skifter farge»

Er man i et land som går fra grønt til rødt, må man i karantene når man kommer hjem, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Du er kanskje på en ukes tur, og å komme seg hjem på timen blir vanskelig. Men når du kommer hjem, må du i karantene fordi landet har blitt rødt, sa han på regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å oppdatere reisekartet minst hver 14. dag.

– Sånne situasjoner kan oppstå. Noen land kan gå fra grønt til rødt på mindre enn 14 dager, sa fagdirektør Frode Forland ved FHI på pressekonferansen.

– Vi vil gjøre en fullstendig gjennomgang hver 14 dag, og så vil vi ta hensyn til særskilte situsjoner på ukesbasis, sa han videre.


Fakta om Folkehelseinstituttets kriterier for vurdering av områder
 • Færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå).
 • Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.
 • I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.
 • Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner, men per nå gjelder dette bare nordiske land.

Kilde: Folkehelseinstituttet


Åpner for familiemedlemmer

Fra 15. juli åpnes det for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et kjæresteforhold i Norge.

Det gis imidlertid ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven, opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Regjeringen forsøker hele tiden å finne riktig balanse mellom smittevern og åpning. Når smittesituasjonen er som den er i Norge, gir det oss mulighet til å åpne opp litt mer. Når vi ser at innreiserestriksjonene som er innført på grunn av koronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt, er jeg glad for at vi nå kan gjøre ytterligere lempinger for land utenfor EU og EØS, sa Mæland.

Retten til innreise for utlendinger som skal flytte til Norge som følge av familieinnvandring, blir fullt ut gjeninnført.

Mæland understreker at karantenereglene fortsatt gjelder for familiemedlemmer og kjærester.

FHI: – Vi må være forberedt på en liten smitteøkning

Når vi åpner grensene mot flere land, må vi være forberedt på en liten økning i smitten i det norske samfunnet, understreker FHIs Frode Forland.

– Vi har alle et ansvar for at økningen i smittespredningen blir minst mulig, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet på fredagens pressekonferanse om endring i reiserådene.

Innbyggerne i store deler av Europa vil nå kunne reise til Norge uten krav om innreisekarantene ved ankomst til landet. Forland ber Norges befolkning fortsette den felles innsatsen for å begrense smittespredningen som har foregått gjennom våren.

NHO Reiseliv: – Steg tilbake fra kanten av stupet

NHO Reiseliv gleder seg over nyheten om at Norge nå kan ta imot turister fra flere land.

– Denne åpningen vil bety enormt mye for norsk reiseliv. Å ta imot gjester fra land som Nederland, Italia, Spania og særlig Tyskland kan gi muligheter for bookinger også etter at nordmenn drar hjem fra fellesferie, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Ifølge tall fra SSB fra sommeren 2019, er det flest europeiske gjester som kommer til Norge fra landene Tyskland, Nederland, Sverige, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Spania og Italia. Tyskere sto for hele 1,5 millioner av disse overnattingene.

Øverst på reiselivsnæringens ønskeliste når det gjelder ferieåpning for nordmenn og reisende til Norge, har nettopp vært Tyskland og Hellas.

NHO Reiseliv etterlyser at regjeringen nå øker markedsføringsmidler til Innovasjon Norge, som et ledd i å bygge opp igjen reiselivet

– Det er helt nødvendig å fylle på kassa til Innovasjon Norge, slik at vi kan markedsføre reiselivet opp mot viktige land som Tyskland. Vi er i en eksepsjonell situasjon, og regjeringen må være fremoverlente med disse midlene, sier Krohn Devold.