Nå er det klart hvem som blir nye rektorer ved skolene Vuku og Garnes

Nyheter

VUKU: Bjørn Stene (43) blir ny rektor ved barne- og ungdomsskolen i Vuku. Stene er i dag avdelingsleder ved Frol barneskole.