Inderøy-ordfører overrasket over det hun oppfatter som ansvarsfraskrivelse fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge peker på Helse Nord-Trøndelag når det snakkes om kompenserende tiltak på innherred etter at Leksvik-ambulansen ble overført til St. Olavs Hospital. – På grensen til å være freidig, mener Inderøy-ordfører Ida Stuberg

Akuttbil: Inderøy-ordfører Ida Stuberg (Sp) og Inderøy får sannsynligvis teste ut ei ordning med akuttbil hvis de ønsker det, som et kompenserende tiltak for at Leksvik-ambulansen ble flyttet over til inntaksområdet til St. Olavs Hospital.   Foto: Olav Lorentsen

Nyheter

Torsdag sa Stuberg at Leksvik-ambulansen ikke lenger kan regnes med som en del av beredskapen på Innherred, og viste til ferske tall som forteller at ambulansen brukes mest i sørdelen av fylket etter den ble flyttet over til inntaksområdet til St. Olavs Hospital. Samtidig etterlyste hun svar fra Helse Midt-Norges (HMN) styreleder om manglende oppfølging av et styrevedtak fra juni i fjo,r som sa at kompenserende tiltak skulle være på plass før denne virksomhetsoverdragelsen skjedde. Men så langt har verken Stuberg eller de andre kommunene på Innherred sett noe til kompenserende tiltak.

Svaret som kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i HMN ga til Trønder-Avisa overrasket Stuberg. I svaret henviste Haukås til at det er Helse Nord-Trøndelag (HNT) som må svare på hvorfor ikke kompenserende tiltak er iverksatt.

– Jeg er overrasket over tilbakemeldingen, og synes det er på grensen til å være freidig når de velger å besvare henvendelsen med å henvise til HNT. Det er da vitterlig styret i HMN som har vedtatt virksomhetsoverdragelsen, og det er styret i HMN som selv i sitt vedtak la som en forutsetning at risikoreduserende tiltak skulle være på plass før denne ble effektuert, sier Stuberg

Samtidig legger hun til at hun vet at HMN i vedtaket sitt har bedt helseforetaket om sikre at dette skal være på plass.


Leksvik-ambulansen har halvert antall oppdrag på Innherred

Ambulansen i Leksvik blir i stadig sterkere grad styrt til oppdrag i Sør-Trøndelag. Inderøy-ordfører Ida Stuberg mener ambulansen ikke lenger kan regnes som en del av beredskapen på Innherred.


– Svakheter med foretaksmodellen

– Men når de ikke har rukket det på grunn av at HMN i samme vedtak i juni i fjor bestilte en risikoanalyse med anbefalinger som forelå først i desember samme år. Spørsmålet vårt er da hvem sitt ansvar det da er å avvente virksomhetsoverdragelsen til risikoreduserende tiltak faktisk er på plass, sier Stuberg.

Hun har etterlyst svar på om hvorfor HMN ikke følger opp sine egne vedtak, men erkjenner at de ikke får det svaret.

– Dessverre er dette et glitrende eksempel på svakheter ved foretaksmodellen. Jeg håper at våre stortingsrepresentanter tar det med seg det tilbake til Stortinget. I dag opplever vi at ingen kan ansvarliggjøres, og det er temmelig krevende å få ut tilbakemeldinger på henvendelser, sier Inderøy-ordføreren, som understreker at de hele vegen har hatt en god dialog med HNT om kompenserende tiltak gjennom en rekke møter siden i vinter. Nå sist i juni.

Får akuttbil

Kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i HNT bekrefter at det har vært mange møter med kommunene på Innherred om kompenserende tiltak, og føler i likhet med Stuberg at dialogen har vært god.

– Det første utvalgsmøtet ble gjennomført 7. februar. Videre har vi arrangert to møter med Frosta, Inderøy og Steinkjer kommuner. Det første ble arrangert på Tingvoll 25. februar der vår klinikkledelse presenterte et mulig uttestingsprosjekt av en akuttbil-løsning. Det vil si en godt utstyrt gul uniformert utrykningsbil bemannet med paramedic-utdannet personell. Senere har vi blitt enige nom å etablere en prosjektgruppe der kommunene har fått oversendt et utkast til mandat for gruppa. Vi har bedt om tilbakemelding på dette innen 5. august, sier Karlsen.


AMK-sentralen har fått «øyne» – nå skal mobiltelefonen berge liv

Fra nå kan AMK-sentralen og legevakta i Namsos i akutte situasjoner gå inn og styre mobilkameraet på din telefon.


– Vurderer dere Inderøy som en aktuell kommune for en slik akuttbil?

– HNT ønsker å starte prosjektarbeidet rett etter sommerferien og har som ambisjon at vi skal starte utprøving av akuttbil i en av kommunene så raskt som mulig. I forslaget til prosjektplan ser vi for oss at utprøvingen skal skje over en toårsperiode. Fra vår side er Inderøy en interessant kommune å få testet ut akutt-tilbudet i, sier Karlsen.


Gravide Iselin (25) ble utskrevet fra sykehuset tre ganger de siste fire dagene før hun og barnet døde på operasjonsbordet

Siv og Torgrim Heimstad mener at Sykehuset Namsos ikke ga datteren forsvarlig helsehjelp – og har skylda for at hun døde.