Myket opp vanningsforbudet: Kommunen benyttet anledningen til å spyle rådhustaket

Inderøy kommune har klart å fylle opp høydebassengene igjen, og myker opp vanningsforbudet inntil videre.

RENE TAK: Inderøy kommune spylte taket på rådhuset etter at vanningsforbudet i ble myket opp.  Foto: Elfi Leinan

Nyheter

Kommunen gikk i forrige uke ut med informasjon om at det mye omtalte vanningsforbudet i kommunen er myket opp. Da innskjerpingen av vanningsforbudet kom i slutten av juni la kommunen ut følgende beskjed på sine hjemmesider: