Stikkrenne kollapset: Her blir det trafikkdirigering ut august

En midlertidig bru har blitt satt opp over på Fylkesveg 17 sør for Sjøåsen etter at en stikkrenne under vegen kollapset før helgen. – Ved mye nedbør ville det vært fare for at man måtte stenge vegen, sier Arild Christensen i fylkeskommunen.

MIDLERTIDIG BRU: En kollapset stikkrenne under fylkesvei 17 i Sjøåsen førte til at vegvesenet valgte å sette opp en 40 meter ang midlertidig bru for å holde vegen åpen resten av sommeren.   Foto: Petter Husby/Statens vegvesen

Nyheter

SJØÅSEN: En strekning på Fylkesveg 17 mellom Namdalseid og Sjøåsen blir nå omdirigert til et kjørefelt med trafikklys som følge av vegarbeid.