Nordmenn mener fartsgrensene i landet er høye nok

Over sju av ti nordmenn mener fartsgrensene i Norge er riktige eller burde vært lavere, viser en ny undersøkelse fra Trygg Trafikk.

NOK FART: Et flertall mener farten på veiene i Norge er høy nok.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

64 prosent mener fartsgrensene er gode som de er, mens 8 prosent mener de burde vært lavere på mange veier.

72 prosent motstiller seg heving av fartsgrensene. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk.

– Sammenheng mellom fart og ulykker

– Dette viser at de fleste mener det går fort nok på norske veier. Det er en klar sammenheng mellom fart og ulykker, og vi er glade for å se at flertallet åpenbart ser dette, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor er det færre som ønsker høyere fartsgrenser i 2020 enn i 2019. I fjor svarte 37 prosent av de ønsket høyere grenser, mot 25 prosent i år.


UP med skremmende tall: Mer rus, mer fart – og mer farlig atferd på trønderske veier

Fra våren 2019 til våren 2020 har utrykningspolitiet i Trøndelag merket en markant økning i alle typer trafikale lovovertredelser. Elbiler er ferd med å sette preg på overtredelsesstatistikken i lavere fartssoner.


Flest menn ønsker seg høyere fart

Av dem som ønsker høyere fart, er 32 prosent menn, mens 18 prosent er kvinner. Aldersmessig er det flest som ønsker seg høyere fart i gruppen mellom 45 og 59 år.

– Godt voksne menn har lenge vært overrepresentert på ulykkesstatistikken. Da er det litt betenkelig at såpass mange menn og såpass mange middelaldrende ivrer for høyere fartsgrenser, sier Johansen.


Flere fartsbøter på norske veier i år – menn er fortsatt verstingene:

Sjåfør stoppet i Stjørdal – ble målt til høyeste hastighet i distriktet siden 2015

I årets første ni måneder fikk 81.850 sjåfører fartsbøter, 7.904 flere enn i samme periode i 2018. Menn er fortsatt de verste råkjørerne, viser tall fra UP.

Full forvirring om fartsgrense på ny E6

Statens vegvesen har i lang tid planlagt for at ny E6 Åsen– Mære skal ha fartsgrense på 110 km/t. Nå sår samferdsels- minister Jon Georg Dale (Frp) tvil om veien skal ha denne fartsgrensen.