Avdekker flere vannskader på Dampsaga – men et forlik fra 2018 hindrer erstatning

Vannskadd sklietårn har kostet bassenget 8 millioner

Det er avdekket fuktskader i nesten alle yttervegger og tak ved Dampsaga Bad, men entreprenøren som sto for de to siste utbyggingene har allerede inngått et forlik som lukker døren for ytterligere erstatningskrav.

STORE SKADER: Det er avdekket store vannskader på badeanlegget i Steinkjer i både vegger og tak. I tillegg må de eldste bassengene også rehabiliteres. Dermed kan det bli dyrt for kommunen å sette i stand Dampsaga bad.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

STEINKJER: Trønder-Avisa har ved flere anledninger omtalt utfordringer ved det kommunale badeanlegget i Steinkjer. Nå har Trønder-Avisa fått innsyn i et forlik mellom FuglesangDahl og Dampsaga bad som ble inngått i 2018. Da hadde Dampsaga bad holdt tilbake betaling til entreprenøren på grunn av feil og mangler i bygget. I 2018 uttalte Erling Fuglesang at beløpet som var holdt tilbake nærmet seg et par millioner.