19 ungdommer anmeldt etter fyllefest i Trondheim

Nyheter

19 ungdommer i alderen 14-16 år er anmeldt etter at politiet rykket ut til en fyllefest ved Hestsjøen i Trondheim 27. juni. Det går fram av en pressemelding som Trøndelag politidistrikt har sendt ut.

I pressemeldingen går det fram at politiet kom til en fest på Hestsjøen lørdag 27. juni for å sjekke at alle hadde det bra.

– Når så mange mindreårige er samlet ved et stort vann et godt stykke fra folk, og flere er overstadig beruset, er politiet bekymret for at det skal oppstå farlige situasjoner. Det var bakgrunnen for å oppløse festen, men politiet ble møtt med sjikane, trusler om vold og truende atferd, og flere nektet å etterfølge de påbud som ble gitt, heter det i pressemeldingen fra politiet.

Politiet har avhørt alle de anmeldte ungdommene og hatt samtaler med foreldrene. Sakene blir nå oversendt påtaleansvarlig i saken for vurdering og avgjørelse.

– Politiet bruker dialog som hovedverktøy og har lang og god erfaring med å oppløse fester på en fredelig måte. Derfor ser vi alvorlig på hendelsen på Hestsjøen, og etterforskning og påtalebehandling av de sakene som er opprettet har høy prioritet hos politiet, sier Åsta Elden, påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge pressemeldingen var ungdom fra hele Trondheim tilstede på Hestsjøen. En er anmeldt for brudd på identifikasjonsplikten, ni er anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, åtte er anmeldt for hindring/forulemping av offentlig tjenestemann og for ikke å etterkomme politiets pålegg, og en er anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann.

- Flere ungdommer har erkjent de faktiske forhold og gitt uttrykk for at de ikke burde oppført seg slik de gjorde. Andre har ikke erkjent straffeskyld for å ha begått lovbrudd under hendelsen, sier Åsta Elden, påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har vært i dialog med Konfliktrådet om hendelsen på Hestsjøen.


Rykket ut etter melding om at mann var truffet av steinkastere og hadde smerter

En mann hevder at han flere netter på rad har blitt plaget av at noen kaster stein på eiendommen.