Gangbru over jernbanen skal stå ferdig neste vår

Det er maskinentrepenørfirmaet Farbu og Gausen fra Inderøy som har blitt tildelt kontrakten for å bygge en midlertidig gang- og sykkelbru over jernbanen i Skogn sentrum. Etter planen skal den stå ferdig mai neste år.

BYGGESTART: I september begynner arbeidet med en midlertidig stålbru for myke trafikanter på Fv. 754 over jernbanen på Skogn. Biltrafikken vil fortsatt måtte benytte den gamle planovergangen.   Foto: Stine Lise Wannebo

Nyheter

SKOGN: Tre entreprenører var med i konkurransen om å bygge ei midlertidig gang- og sykkelbru over jernbanen i Skogn. Det var til slutt Farbu & Gausen AS fra Inderøy som trakk det lengste strået, og som dermed får med oppgaven å sette opp ei stålbru i sentrum til nærmere 13 millioner kroner.