Får felle en bjørn i Meråker

Tre sau er drept av bjørn i Meråker og en er skadet. Nå har kommunen fått skadefellingstillatelse.
Nyheter

MERÅKER: Fylkesmannen i Trøndelag har gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Meråker kommune. To sauekadaver ble funnet ved Røsåsen lørdag 25. juli. Det ble også funnet en skadet sau samme dag, som måtte avlives, og et eldre kadaver.