Levangsbygg leder forskningsprosjekt: Viktig funn i covid-19-behandling

Marius Myrstad og Ståle Nygård, begge fra Levanger, har sammen med andre forskere fra Bærum sykehus, kommet med nye viktige funn angående behandlingen av Covid-19-pasienter.

NYTT HJELPEMIDDEL: - Skulle det komme en ny bølge, en ny situasjon der det er stor tilstrømning av pasienter, så er dette et hjelpemiddel som kan brukes til å identifisere de pasientene som kan bli veldig syke, sier Myrstad. Her fra teststasjonen på Egge.  Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

Overlege og forsker Marius Myrstad leder studien ved Bærum sykehus, som var et av de hardest rammede sykehusene i Norge da covid-19 slo til. Sykehuset var rask med å se verdien i å drive egen forskning på covid-19, og har siden oppblomstringen drevet et studie som har inkludert alle covid-19-pasienter innlagt ved Bærum sykehus på om lag 80 stykker.