Samtidig som helseforetaket var i økonomisk krise, økte topplederlønningene med nærmere en million

Mens de ansatte i Helse Nord-Trøndelag ble pålagt store innsparinger og kutt, økte lønningene til administrerende direktør, klinikkledere og senterledere med 824.000 kroner.
Nyheter

NAMSOS: Det viser årsrapporten for Helse Nord-Trøndelag for 2019.