Unikt panoramabilde av Steinkjer fra 1939

I 1939 sto Martin Knoph fra Ogndalen på toppen av den da nye kornsiloen i Steinkjer og fotograferte en serie bilder av byen. Kort tid etterpå var byen bombet sønder og sammen.
Nyheter

Like før krigen hadde Martin Knoph (1913-1987) begynt i fotolære hos sin onkel, fotograf Gustav Behrends i Steinkjer. I 1939 sto han på toppen av den da nye kornsiloen i Steinkjer og fotograferte en serie bilder av byen. Satt sammen til det panoramabildet Knoph trolig hadde i hodet den gangen, er det et unikt tidsbilde av gamle Steinkjer du nå kan betrakte.