Statens vegvesen og fisketransporten tar grep:

Fiskeslam gjør trønderske veier sleipere

I takt med økende fisketransport her til lands stopper også Statens vegvesen flere kjøretøy på grunn av farlig avrenning fra lasten. – Løsningen er enkel, forteller Daniel Knobloch i TermoTransit.
Nyheter

NAMSOS: Fra TermoTransit alene er det mellom mellom Bodø og Hitra 40 og 25 lastebiler på veien hver dag, alle fullastet med fisk.