Forsker mener kommunens vekstmål er urealistisk høyt

Innen 2025 har Indre Fosen kommune et mål om 450 nye innbyggere i sitt prosjekt for næringskraft og bolyst.

IKKE REALISTISK: Målet om befolkningsveksten i Indre Fosen er urealistisk høyt. Det er lite sannsynlig at kommunen klarer å nå målet, mener Telemarksforskning. Her fra Verrabotn, som ble del av Indre Fosen da kommunen ble opprettet.  Foto: Steinar Johansen

Nyheter

INDRE FOSEN: I 2018 bestemte formannskapet i Indre Fosen kommune at tre grupper skulle se på utviklingsområder for den nye kommunen. En av disse gruppene var gruppen for næringskraft og bolyst.