Frp tar æren for mindre nedbygging av dyrka jord

De endelige tallene fra kommunene viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3.617 dekar i 2019, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4.000 dekar som Stortinget har vedtatt.

JORDVERN: Tidligere landbruksminister Bård Hoksrud (FrP) mener hans parti tør å tenke annerledes og mer helhetlig når det gjelder vern av dyrkamarka.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Omdisponeringen av dyrka jord er under jordvernmålet for tredje året på rad, og omtrent på samme nivå som for 2018 og 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på henholdsvis 3.600 og 3.900 dekar, melder NTB.