Venstre-Gunnes sables ned av regjeringspartnere

Venstres Jon Gunnes får saftig kritikk fra både politiske venner og motstandere, etter å ha sagt at ny E6 mellom Åsen og Røra hverken er realistisk eller nødvendig før i 2040.

Stortingsrepresentant Jon Gunnes' (V) E6-uttalelser vekker sterke reaksjoner fra egne regjeringsfeller. Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener Høyre har latt Gunnes motarbeide samferdselsprosjekter i fylket, og at 2040 er et optimistisk anslag for ny E6 om regjeringen blir gjenvalgt.   Foto: Joachim Waade Nessemo

Nyheter

– De dårligste strekkene etter dagens E6 mellom Åsen og Mære må utbedres slik at den blir bedre tilpasset næringstrafikk. Ny E6 for privatbiltrafikk er ikke nødvendig og ikke realistisk før nærmere 2040, sa Jon Gunnes, Sør-Trøndelag Venstres stortingsrepresentant, og medlem av transportkomitéen, i Trønder-Avisa tirsdag.