Mistanke om ruskjøring i Verdal og Steinkjer, 15 forelegg for fart og sjark på grunn

Les siste nytt fra politiet.
Nyheter

– Vi har fått melding om en sjark som gikk på grunn i Lekafjorden. Forsikringsselskapet besørger berging. Sjarken er kjørt på grunn med vilje, forteller Kirsten Bergstrøm, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa kl. 17:45.