Endret utkast etter innspill fra St. Olavs: Leger med krass kritikk etter å ha blitt utelatt fra diskusjonen

Gruppa som jobber med ny fordelingsnøkkel mellom sykehusene i Helse Midt har endret utkastet etter innspill fra St. Olavs som ønsker mer til seg selv enn det Magnussen2-modellen foreslår. Dette skjedde uten involvering fra helseforetakene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

KRITISK: Hovedtillitsvalgt for overlegeforeninga ved Sykehuset Namsos, Mathis Heibert, er blant mange leger som er kritisk til manglende involvering fra arbeidsgruppa som jobber med ny fordelingsnøkkel i Helse Midt. Etter innspill fra St. Olavs, er utkastet for fordelinga endret på en måte som gjør at HNT får flere titalls millioner mindre enn det Magnusson2-utvalget anbefaler.   Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

NAMSOS: – Jeg ønsker forklaring fra Helse Midt-Norge på hvorfor man setter ned en forholdsvis liten arbeidsgruppe over et relativt kort tidsrom, som snur om på en grundig og langvarig utført utredelse gjort av en profilert helseøkonom med bred involvering av leger og organisasjoner, sier Mathis Heibert, som er hovedtillitsvalgt for Norsk overlegeforening for Sykehuset Namsos.