Inderøyning med formue på 60,9 millioner

Bonde og investor Torodd Kvam tjente gode penger på finansmarkedet i 2017.

Styrket økonomien: Formuen til Torodd Kvam passerte i gjor 64 millioner kroner.  Foto: Jon Åge Fiskum

Skatt

INDERØY: Ingen inderøyninger var i nærheten av å matche formuen til gårdbruker og investor Torodd Kvam i 2017. Kvam står registrert med to selskap, Kvam eiendom og Kvam Øvre invest. Eiendomsselskapet hadde i fjor et resultat før skatt på 1.155.000 kroner, mens investselskapet hadde et resultat før skatt på 22.906.000 kroner. Det siste en økning på drøyt 18 millioner kroner fra året før, mens eiendomsselskapet økte resultatet med nesten 190.000 kroner. Dette har bidratt til at Kvam nå står oppført med en formue på drøyt 64,2 millioner kroner.