Dette tjente lederne for de største selskapene i Nord-Trøndelag

Tirsdag 5. november ble skattelistene for inntektsåret 2018 offentliggjort.
Skatt