Bli med en siste tur inn i klasserommene på Egge

Er du en av mange tusen som har fått utdanningen din på Egge?

Egge Yrkeskole på Kvamsenget anno 1952. 

Fra tømmerverkstedet i 1960. 

Nord-Trøndelag & Inntrøndelagen 22. januar 1948. 

Nyheter

Nå har rivingen av gamle Egge videregående skole på Kvamsenget i Steinkjer startet. I løpet av høsten vil dermed en snart 70 år gamme skolehistorie være gjevnet med jorden.

Yrkesskole fra 1948

Skolen ble startet som Inntrøndelag yrkesskole i 1948.

Forløperen til Inntrøndelag yrkesskole startet i Egge sag og høvleri ved Fossemvatnet i 1945, men sagbruket ble overtatt av okkupasjonsmakten, som bygde snekkerverksted på tomta.

Nord-Trøndelag yrkesskolenemnd fikk leie verkstedet i årene 1945 til 1947 gjennom ordningen som ble kalt «Direktoratet for fiendtlig eiendom»

Fem hovedlinjer

Yrkesskolen ble startet som en interkommunal yrkesskole for 16 kommuner i Inntrøndelag. Skolen hadde sitt første driftsår i skoleåret 1948/1949 med fem linjer: Tømrer, maler, jern og metall, elektriker og bilmekaniker. Skolen hadde 49 elever det første semestret.

Yrkesskolen på Egge ble fylkeskommunal i 1952, og fra høsten 1978 fikk skolen navnet  Egge videregående skole. Skolens tilbud har gradvis blitt utvidet i årenes løp, men alltid hatt basis i de fem opprinnelige linjene.

I 1996 hadde skolen 340 elever og hundre ansatte.

Riving i gang

Anlegget som nå skal rives består av 13 ulike bygninger. Mange av disse bygningene ble bygget av elevene.

To av bygningene huset også Egge barneskole. Disse byggene ble overtatt av fylkeskommunen i henholdsvis 1964 og 1978, da bareskolen ble flyttet noen hundre meter sørover til Forbregd.

Egge videregående skole og Steinkjer videregående skole ble administrativt slått sammen sommeren 2007.

Blir grendehus

Siste elev gikk ut av dørene fra den gamle yrkesskolen våren 2012, og skolen har siden ikke vært i bruk som undervisingssted.

Noen av byggene på Egge blir stående igjen, og skal brukes til blant annet grendehus, gymsal og industri/lager.


Fra tømmerverkstedet i 1960. 

 

Nå rives de gamle skolene

Denne høsten lever gamle skolebygninger farlig i Steinkjer. Det er bokstavelig talt en rivende utvikling på gang.


Kilder: Trønder-Avisas arkiv, Steinkjerleksikonet og Eggevandring.

Relaterte saker:

Storsjau. Firma fra Trondheim har fått entreprisen på riving av en rekke bygg i Steinkjer.

Nå forsvinner de gamle skolene

Denne høsten lever gamle skole- bygninger farlig i Steinkjer. Det er bokstavelig talt en rivende utvikling på gang.