260 personer dør av overdose hvert år

Hvert år dør cirka 260 personer av overdose i Norge. Søndag markeres Verdens overdosedag en rekke steder i landet.

En mann som har satt en overdose heroin i sommervarmen i Calmeyers gate i Oslo, får hjelp av en politimann.   Foto: Thomas Bjørnflaten, Scanpix

Fakta

Overdoser i Norge, Europa og Verden

  • 95.000 - 226.000 overdosedødsfall på verdensbasis i 2012 i følge World Drug Report 2014.
  • 10.000 - 20.000 ovedosedødsfall årlig i Europa i følge Europeisk narkotikarapport 2014
  • Cirka 260 mennesker dør av overdose i Norge hvert år i følge Dødsårsakregisteret.
  • Siden 1977 har 5.500 personer mistet livet etter overdoser i Norge.
  • Det er mellom 20 - 25 ikkedødelige overdoser i Norge hvert år, i følge EMCDDA.
Nyheter

I følge Helse- og omsorgsdepartementets strategi mot overdoser, skal ingen dø på denne måten i Norge.  Et hårete mål, man nå setter inn en rekke tiltak for å nå.

Kameratredning

For å redusere antall overdoser og overdosedødsfall, driver departementet nå et arbeid for å gi pårørende, venner og familie av rusavhengige opplæring i kameratredning ved bruk av motgift i form av nesespray.

Heller røyk enn sprøyter

Helse- og omsorgsdepartementet vil også at flere rusmisbrukere skal gå over til å røyke opioider, som heroin, istedet for å injisere stoffet rett i blodet, dette reduserer nemlig faren for overdoser.

Minnes de døde

Overdosedagen i Norge har fått tittelen "Minnes de døde - Forebygge nye dødsfall", og blir markert blant annet i Oslo, Fredrikstad, Asker, Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.