Slik har de brukt vegpengene

Bli med på en reise gjennom E6 i Nord-Trøndelag for å se hvor staten har brukt vegpengene de siste 25 årene.
Synes du de statlige vegpengene fordeles rettferdig?
Du må velge et alternativ
Nyheter

Trønder-Avisa har bedt Statens vegvesen kartlegge alle investeringer på E6 gjennom Nord-Trøndelag det siste kvarte århundret. Så har vi filmet hele strekningen fra Helltunnelen til Nordlandsporten, og i videoen kan du se hvor mye penger som er brukt i hver kommune, og hvor stor trafikk det er på de ulike strekningene.

Trafikktallene måles i årsdøgntrafikk - altså gjennomsnittlig antall biler i begge retninger per døgn.

Totalt er det brukt om lag 3,5 milliarder kroner statlige kroner. Noen store prosjekter har spist opp mesteparten av kaka, mens det i to av kommunene knapt er investert noe som helst.

I tillegg til investeringene som er listet opp i videoen er det også brukt 627 millioner kroner i bompenger på vegprosjektet forbi Stjørdal. Disse bompengene er krevet inn på Ranheim.

Relaterte saker:

E6 gjennom N-T minutt for minutt

Bli med på en reise gjennom E6 i Nord-Trøndelag.

Hainn kjøre E6 – på fem minutter

Bli med på en reise lang E6 i Nord-Trøndelag på samme tid som det tar D.D.E å spille sangen med samme navn.

984 ganger mer i Steinkjer enn Verdal

Vegmyndighetene har brukt 1,6 milliarder på E6 i Steinkjer siden 1990. I Verdal er det brukt 1,6 millioner.