4H kastes på dør av statsråd

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) kaster frivillige organisasjoner ut fra Fylkesmennenes kontorer.

Daglig leder Lena Leira (t.v.) og organisasjonsrådgiver Hilde Daling i 4H Nord-Trøndelag er overrasket over nyheten om at de mister gratis kontorlokaler hos Fylkesmannen.  Foto: Jon Åge Fiskum

Fakta
  • Kommunalminister Sanner vil ha slutt på ordningen som gjør at de fire frivillige organisasjonene 4H, Skogselskapet, Landbruksselskapet og Hageselskapet får leie gratis kontor hos fylkesmennene.
  •  Til sammen dreier det seg om 61 kontorplasser fordelt på 18 fylkesmannsembeter.
  •  I Nord-Trøndelag er det tre ansatte hos 4H og to ved Skogselselskapet som har kontorplass hos Fylkesmannen.
Nyheter

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil kaste ut de fire frivillige organisasjonene 4H, Skogselskapet, Landbruksselskapet og Hageselskapet fra kontorene hos fylkesmennene.

Daglig leder Lene Leira i 4H Nord-Trøndelag sier at avgjørelsen kom svært overraskende på organisasjonen.

Hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil en oppsigelse berøre tre ansatte ved 4H Nord-Trøndelag og to ansatte i Skogselskapet Trøndelag.

Gjennom mange årtier har fylkesmennene etter pålegg fra Landbruksdepartementet gitt gratis husrom til de fire frivillige organisasjonene som alle har tette bånd til landbruket. Nyheten ble først gjort kjent i Dagens Næringsliv fredag. Ifølge en opptelling som DN har gjort, dreier det seg om i alt 61 kontorplasser fordelt på de 18 fylkesmannsembedene i Norge. I tillegg til gratis husleie har de fire organisasjonene også nytt godt av gratis bruk av utstyr og andre fellestjenester. Organisasjonene skal ha fått en overgangsperiode fram til sommeren 2016 med å finne seg nye lokaler.

– Uryddig ordning

Ministeren sier til Dagens Næringsliv at leieforholdet til de fire organisasjonene representerer en uryddig ordning og blanding av roller.

– Det har også en sikkerhetsmessig side fordi det er fire organisasjoner med 60 ansatte som har lett tilgang til fylkesmannskontorene. Denne ordningen står seg ikke i vår tid. Den kan sikkert ha sin historiske begrunnelse, men i dag må vi ha åpenhet rundt slike ordninger, sier kommunalministeren i intervjuet med DN.

Dersom utkastelsen får store konsekvenser for organisasjonene uttaler Sanner at de må søke støtte på ordinært vis. Han er opptatt av at organisasjoner skal likebehandles. Dagens husleieavtale stammer helt tilbake til 50-tallet da organisasjonene samarbeidet med fylkeslandbrukskontorene. Da landbrukskontorene ble innlemmet hos fylkesmennene i 1993, fikk de fire organisasjonene fortsette sin sameksistens med fylkeslandbrukskontoret.

Uventet beskjed

Avgjørelsen kom svært overraskende på organisasjonen.

– Vi har i dag et veldig godt samarbeid med både Fylkesmannen og fylkeslandbruksdirektøren, og føler oss godt tatt vare på her på huset. 4H samarbeider og bidrar også til å oppfylle Fylkesmannens embetsoppdrag om å sikre rekruttering til landbruket, sier daglig leder Lene Leira i 4H Nord-Trøndelag. Hun ønsker ikke ønsker å spekulere i hva det ville koste dem å betale for det som de i dag får gratis.

– Det er en oppgave for 4H sentralt. Vår jobb framover blir å fortsette å gjøre en god jobb for de 1.500 4H-medlemmene vi har i Nord-Trøndelag fordelt på 63 klubber.

– Godt samarbeid

Fylkemannen har følgende kommentar til saken.

– Vi har et godt og samarbeid med 4H og skogselskapet, og vil nok ha det i fremtiden også. Kommer det en beslutning om at de skal flytte ut fra Fylkesmannens lokaler vil vi naturligvis forholde oss til det.