Bedre E6 koster 3,3 milliarder

Nesten 3,3 milliarder kroner vil det koste å ruste opp 94 kilometer med E6 mellom Grong og nordlandsgrensa til såkalt vegnormalstandard.

Godt fornøyd: Ordførerne Stian Brekkvassmo og Skjalg Åkerøy skryter av den jobben Statens vegvesen har gjort for å se på kostnadene for å utbedre E6 mellom Grong og Nordlandsgrensa.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

Det viser et utkast til en rapport som er laget av ressursavdelingen i Statens vegvesen.

Strekningen er delt inn i åtte parseller, der hver enkelt parsell er kostnadsberegnet og vurdert.

Tallene er en grovkalkyle, og Vegvesenet tar høyde for pluss/minus 40 prosent på hvert enkelt regnestykke.

Det som per i dag ligger til grunn i Nasjonal Transportplan (NTP), er ei bevilgning på 350 millioner kroner fra 2018 og utover. I tillegg er det satt av planleggingspenger på statsbudsjettet for 2015.


Mener firefelts veg gir for stor trafikkvekst

Fylkesleder Rune Logstein i Naturvernforbundet frykter bytrafikken i Verdal og Levanger spretter til værs om det bygges firefelts veg mellom de to byene.


Store tiltak

Det mest kostbare tiltaket er de 14,6 kilometerne mellom Mediå og Fiskumelv i Harran.

E6-strekningen er kjent som en dårlig veg, med Namsen tett inntil på den ene siden og bratte fjellsider på den andre.

Totalt er utbedring av denne strekningen kostnadsberegnet til 833,6 millioner kroner. Og den vurderes som en problematisk strekning fra Vegvesenet sin side, på grunn av nærheten til lakseelva Namsen. Det bemerkes i rapporten at det ikke er anbefalt med noen tiltak i selve elva.

For å utbedre strekningen vurderes det å gå inn i fjellsidene, noe som vil resultere i opp mot 30 meter høye fjellskjæringer.

Ifølge forslaget i rapporten blir det tatt til orde for bygging av en ny tunnel på Fossland som alene beregnet til å koste 250 millioner kroner, pluss/minus 40 prosent.

Ifølge Statens vegvesen er utbedring av denne strekningen svært etterspurt, og bør prioriteres høyt. Samtidig understrekes det at det er knyttet stor usikkerhet til løsningsforslaget som nå er skissert.

Nest dyreste

Derfor anbefaler Vegvesenet at det utarbeides en kommuneplan med en konsekvensutredning som grunnlag for utbedring av E6 mellom Grong og Gartland.

Den nest dyreste parsellen er strekningen mellom Brekkvasselv og Namsskogan, den vil ifølge utkastet koste 538,5 millioner kroner. Her skisseres det at en ny og utbedret veg følger samme trasé som i dag, og tiltakene som anbefales gjennomført handler om breddeutvidelse og ny jernbaneovergang i Bjørhusdalen.

De andre delparsellene som er foreslått gjennomført er Fiskumelv – Fjerdingen (73 millioner kroner), Fjerdingen – Grøndalselv (437,5 millioner kroner), Grøndalselv – Flåttådal (182,3 millioner kroner), Flåttådal – Brekkvasselv (381,5 millioner kroner), Namsskogan – Mellingsmoen (453,5 millioner kroner) og Mellingsmoen – Nordland grense (343,5 millioner kroner).

Ikke overrasket

Ordførerne Skjalg Åkerøy og Stian Brekkvassmo er ikke overrasket over at det vil koste rundt 3,3 milliarder kroner å utbedre den nesten 10 mil lange E6-strekningen.

– Summen er ikke overraskende, men det vil bli krevende å få pengene på plass i NTP, sier Åkerøy.

Tidligere denne uken hadde de to ordførerne møte med Vegvesenet for å diskutere innholdet i rapporten. Og de er svært godt fornøyde med den jobben Vegvesenet har gjort.

– Det viser at de tar oss på alvor, sier Brekkvassmo, som sammen med Åkerøy og Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum utgjør samferdselskomiteen i Region Namdal.

– Vi har 350 millioner kroner på NTP, slik vi vurderer det er det mest riktig å bruke disse pengene på en parsell, for eksempel Fjerdingen – Grøndalselv. Samtidig som vi arbeider parallelt med finansiering av strekningen Grong–Gartland, sier de to.