Ny rapport avslører flere hygienebrudd

Under en inspeksjon hos Nortura i Steinkjer avdekket Mattilsynet flere hygienebrudd. Tilsynet ser alvorlig på saken.

Mattilsynet avdekte gjennom en inspeksjon 25. november at Nortura i Steinkjer bryter flere hygieneregler. Nortura produserer 16.000 kilo ribbe hver dag. Selskapet sier de nå har utbedret avvikene.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Nortura i Steinkjer produserer 16.000 kilo ribbe hver eneste dag, og ribbe herfra er å finne på mange middagsfat hos norske familier i førjulstida. Tirsdag 25. november foretok tilsynskontrollører hos Mattilsynet en inspeksjon i slaktehallen like før og i det grisen kom inn i hallen. Tilsynets avsløringer viser at det var flere hygienebrudd.

Nortura i Steinkjer står for en stor andel av juleribba rundt omkring i Norge.

– Dårlig renhold

«Brystsaksa hadde rester av kjøtt og kjøttsaft ved pakningen nede på saksa og der hvor knivene møtes når saksa er i åpen tilstand. Klyvsaga på griselinja hadde beinsponrester på innsiden av det bakre rommet langs sagbladet, det hadde klyvsaga på gulvet også», står det i rapporten.

Mattilsynet vurderer situasjonen hos Nortura sin fabrikk i Steinkjer som alvorlig, forteller seksjonssjef Jan Arild Røkke i Mattilsynet.

– Det var for dårlig renhold på enkeltområder før slaktingen skulle starte opp den morgenen. Det er brudd på både virksomhetens egne rutiner for renholdskontroll, og selvsagt brudd på gjeldende regelverk for denne type bedrifter, sier han.

Daglige kontroller

Fabrikksjef Torben Holm Pedersen sier at Nortura tar selvkritikk. I et svar til rapporten skriver Nortura at de har tatt inspeksjonen og pålegget på alvor. Bedriften har foretatt en vurdering av inspeksjonen og levert en årsaksanalyse.

– Vi har nesten daglig kontroller av hygienetiltakene våre her på fabrikken, så det er noe vi absolutt har fokus på, sier han.

Kjøttsaft og slingser

Videre skriver Mattilsynets kontrollører at «Lokket på kassen for lappeskriveren for sykdomsregistrering var ikke åpnet, og lappeskriveren hadde flere flekker med inntørket blod. Stativet som grisen sklir forbi fra vekta og inn i stemplingsroboten hadde inntørket kjøttsaft og slingser på undersiden».

Kontrollører observerte dette og ga beskjed til linjelederen hos kjøttfabrikken, men «grisen var allerede inne i hallen og påbegynt før det ble tatt tak i de områdene som ble observert».

Fabrikken fikk umiddelbart pålegg om å utbedre rutinene sine, sier Røkke.

– Hvor vanlig er det at dere kommer over slike brudd?

– Det er ikke vanlig. Det hører til unntakene og da primært på store anlegg med mye utstyr og tekniske installasjoner der det kreves stor aktsomhet for en grundig rengjøring. Men det er veldig sjelden, sier Røkke.

Alvorlig regelbrudd

I rapporten understreker Mattilsynet at «renhold er essensielt for at virksomheten skal kunne levere trygg mat ut til forbrukerne. Virksomheten har en plikt til å sjekke at slaktehallen generelt, og utstyr som er i kontakt med produksjonskjøttet spesielt, er rent når en ny slaktedag starter», skriver kontrollørene.

«Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt», heter det.

Kontrollørene ga Nortura frist til 8. desember for å rydde opp i forholdene. En rapport fra bedriften sendt til tilsynet viser at de har jobbet på spreng for å ordnet opp.

– Bruddene som er funnet skal ikke ha noen direkte påvirkning med tanke på helsefare, men det er klart at det skal ikke være slik, sier Røkke.

Også i 2006

Det er ikke første gang at Mattilsynet har reagert mot de samme fabrikklokalene. I mars 2006 stengte de produksjonen en periode på grunn av hygienebrudd. Da het Nortura for Gilde.

Årsaken var dårlig rengjøring av knivene som ble brukt, dårlig renhold i hele slakteriet, og at det var fare for at kjøttet kunne bli forurenset og medføre smitte av bakterier, sa Mattilsynet den gang.

Relaterte saker:

Nortura tar selvkritikk

Fabrikksjef Torben Holm Pedersen sier de tar Mattilsynets rapport på alvor.