8 av 10 av rusavhengige har psykiske lidelser

Over halvparten av de rusavhengige kartlagt i Nord-Trøndelag har langvarige psykiske lidelser.

Ruskartlegging: Rusmisbruk kan føre til angst og depresjoner. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix 

Nyheter

Kompetansesenter for rus i Midt-Norge har kartlagt 755 rusavhengige i Nord-Trøndelag som er brukere av helse- og velferdstjenester. Av disse personene hadde 601 personer psykiske lidelser. Dette utgjør 80 prosent.

– Med stor sannsynlighet handler dette i hovedsak om angst og depresjonslidelser, sier rådgiver Jo Arild Salthammer ved Kompetansesenter for rus i Midt-Norge, som har utarbeidet kartleggingen.

Fare for livet

Kartleggingen viser at over halvparten av de 755 personene hadde langvarige psykiske lidelser. For seks av personene var det en akutt fare for liv.

– Vi må tro at kartleggerne, på det tidspunkt de registrerte dette, enten var i en prosess med å avklare situasjonen rundt, eller snarlig tok tak i situasjonen til disse menneskene etter kartlegging, sier Salthammer.

6,5 prosent av de rusavhengige hadde alvorlige psykiske plager. Disse plagene kan inkludere vrangforestillinger, hallusinasjoner og alvorlig svikt i kommunikasjon eller dømmekraft.

Utfordrende utredning

Situasjonen for mange rusavhengige som har en psykisk lidelse kan være komplisert.

– Kontinuerlig rusinntak gjør utredningen utfordrende. Personene kan ha psykiske lidelser som har oppstått som en følge av rusmiddelbruk eller de kan ha vært til stede før man debuterte med rus, sier avdelingsleder Torunn Aurstad ved Avdeling for rus og avhengighet ved Sykehuset Levanger.

For at det skal være lettere å diagnostisere og behandle psykiske lidelser ønsker behandlerne på avdelingen helst at personene skal være rusfri i noen måneder før man starter utredningen.

– Det er lettere å behandle psykiske lidelser hvis pasienten er rusfri. Samtidig vet vi at dette ikke alltid er mulig å få til, sier Aurstad.

Kan være flere lidelser

Rusmisbruk kan først og fremst føre til depresjoner og angstplager.

– Men vi finner også en del andre lidelser som ligger i grunn, som bipolare lidelser, ADHD og forskjellige personlighetsforstyrrelser. Disse lidelsene forverres av langvarig rusbruk, sier Aurstad, som understreker at pasienter med rusavhengighet er like forskjellige som andre pasientgrupper.

Avdeling for rus og avhengighet samarbeider tett med andre deler av psykiatrisk klinikk på sykehuset. Klinikken satser nå på å øke kompetansen om traumer, som er et vanskelig problem for flere.

– Vi finner at en del av personene som er rusavhengige har opplevd traumer, både nye og gamle traumer, sier Aurstad.

– Tynnslitt nettverk

Aurstad sier at mange av de rusavhengige er avhengig av et godt kommunalt hjelpeapparat for å få det bedre. Det er også lovpålagt at man skal kartlegge pårørende og spesielt mindreårige barns hjelpebehov.

– Nettverket kan være tynnslitt og det er ofte et langt reparasjonsarbeid som skal til, sier Aurstad.

Pårørende kan være med på samtaler hvis pasienten ønsker det og barna får tilbud om egne samtaler.