Går langt for å få flere menn i barnehagen

Maritvold barnehage i Verdal går i bresjen for å få flere menn inn i yrket. Tore Kristoffer (15) hadde i går sin første arbeidsdag sammen med barna.

Fra venstre: Atle Nordtømme, Peder Sørhaug, Tore Kristoffer Kjesbu, Elias Løseth Borgen, Marius Lillesand og Emil Nikolaisen. Bak: Frode Strand og Ivan Telatin. 

I tenkeboksen: Tore Kristoffer Kjesbu (15) fra Verdal er ansatt i åtte uker som barnehageassistent i Maritvold barnehage. Han synes det er et interessant prosjekt, men er usikker på om det er barnehageassistent han skal bli. 

Menn og kvinner i nord-trønderske barnehager
 • Steinkjer
 • Menn: 40, Kvinner: 371
 • Namsos
 • Menn: 28, Kvinner: 256
 • Meråker
 • Menn: 4, Kvinner: 30
 • Stjørdal
 • Menn: 48, Kvinner: 413
 • Frosta
 • Menn: 6, Kvinner: 37
 • Leksvik
 • Menn: 5, Kvinner: 70
 • Levanger
 • Menn: 50, Kvinner: 361
 • Verdal
 • Menn: 35, Kvinner: 244
 • Verran
 • Menn: 1, Kvinner: 36
 • Namdalseid
 • Menn: 2, Kvinner: 27
 • Snåsa
 • Menn: 7, Kvinner: 44
 • Lierne
 • Menn: 2, Kvinner: 18
 • Røyrvik
 • Menn: 1, Kvinner: 7
 • Namsskogan
 • Menn: 4, Kvinner: 23
 • Grong
 • Menn: 7
 • Kvinner: 41
 • Høylandet
 • Menn: 6, Kvinner: 27
 • Overhalla
 • Menn: 5, Kvinner: 76
 • Fosnes
 • Menn: 2, Kvinner: 12
 • Flatanger
 • Menn: 2, Kvinner: 19
 • Vikna
 • Menn: 4
 • Kvinner: 101
 • Nærøy
 • Menn: 9, Kvinner: 78
 • Leka
 • Menn: 1, Kvinner: 7
 • Inderøy
 • Menn: 11, Kvinner: 121
 • Tall: Statistisk sentralbyrå for 2013.
 • Tallene inkluderer også barnehagebestyrer, pedagogisk leder, assistenter og administrativt personale. Derfor vises det noen menn her i kommuner der menn ikke jobber direkte med barna.
Nyheter

– Skal vi leke sammen? spør en av ungene når Tore Kristoffer Kjesbu (15) og Marius Lillesand (15) kommer inn i lekerommet i Maritvold barnehage. Guttene har vært på intervju og fått den betalte jobben som barnehageassistent de neste ukene. Prosjektet, som er på initiativ fra Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen, har som mål å få flere unge gutter interessert i en jobb i barnehagesektoren.

– Jeg syntes det hørtes ut som en artig jobb. Å følge med på ungene og passe på at de har det bra virker greit det, sier Kjesbu, som også vurderer å bli snekker.

Eneste mann

I nordtrønderske barnehager jobber det nesten 2.700 mennesker. 2.419 av dem er kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at bare 10,3 prosent er menn.

Maritvold barnehage i Verdal har stilt seg i front for å gjøre noe med kjønnsutfordringen. Prosjektet «Lekeressurs» skal vise unge gutter at barnehage også er en arbeidsplass som passer for menn.

– Det landsomfattende prosjektet kan vise til tydelige resultater. Vi går tidlig inn i utdanningsprosessen til ungdommene og forteller om det å jobbe i barnehage, sier pedagogisk leder Frode Strand i Maritvold barnehage.

Han har jobbet hele sitt yrkesaktive liv i barnehage, og opplevde å være eneste mann blant 15 kvinner i sin første jobb.

– Vi har et samfunn i dag der veldig mange unger opplever å ikke ha nære relasjoner til menn. Kanskje bor de hos mor og besøker far i helgene. Ungene er til oss opp til ni timer hver dag, så jeg bruker ofte mer tid enn foreldrene på å oppdra barna. Da er det viktig med mannlige rollemodeller.

Jobber etter skolen

Med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har barnehagen gått inn i avgangstrinnene på Verdal ungdomsskole og informert. Etterpå har de interesserte guttene kunnet søke på jobben, vært på intervju og etter hvert fått begynne i lønnet arbeid i barnehagen. Av 75 elever valgte en tredjedel å søke på stillingen.

– Vi har kjørt tre grupper med to gutter i hver som jobber for oss i alt åtte uker. De fire første guttene har allerede vært gjennom opplegget, sier Strand.

Første uke jobber guttene intensivt. Så er det tirsdager og torsdager i to timer etter at skoledagen er over.

Målet er at minst en av dem skal finne barnehagejobbingen såpass interessant at vedkommende velger å gå den retningen senere i livet.

Sliter med rekrutteringen

Prosjektet har hittil vært så suksessfullt at Maritvold barnehage har fått lovnad om å fortsette neste år. I alt får de mellom 60-100.000 kroner i prosjektmidler. 5000 av kronene går til hver av guttene, mens resten brukes til informasjonsmateriell og ledelse.

– Det er ikke nødvendigvis slik at menn eller kvinner er bedre omsorgsgivere enn den andre part, men vi utøver på litt forskjellig måte. Det er kjempeviktig for ungene at de har begge kjønn representert her, sier Ivan Telatin, som også jobber i barnehagen.

I mange barnehager i Nord-Trøndelag finnes det ikke menn. Tall fra Fylkesmannen viser at i Fosnes, Flatanger, Leka, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Verran er det ingen ansatte menn.

– Vi sliter med å rekruttere menn til omsorgsyrker, forteller Jørgen Brønseth, høyskolelektor og fagansvarlig for barnehageassistentutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Han mener det er fordelaktig at ungene møter begge kjønn i barnehagen.

– Det er problematisk at det er så stor overvekt av ett kjønn. Det kan også være med på å påvirke arbeidsmiljøet i negativ forstand. Ungene er i barnehagen fra de er 10 måneder gamle og fram til skolestart. Hvis de ikke møter menn i barnehagen vil det sette spor rent omsorgsmessig, sier Brønseth.

Han har selv jobbet i en barnehage med nesten 50 prosent menn. Han vil ikke gå så langt som å si at det er et skrikende behov for menn i barnehagen, men rent likestillingsmessig er det en fordel om det starter tidlig.

Lav status

– Hvis unger går hele oppveksten og forventer å se kvinner i omsorgsroller, så vil det ikke endre seg andre steder heller.

Han synes det er viktig å påpeke at man skal ikke ha menn i barnehagen for enhver pris.

– Det finnes gode barnehager i Nord-Trøndelag som kun har kvinnelige ansatte. Det viktigste er at det er gode barnehagelærere som jobber der.

Frode Strand i Maritvold barnehage mener det er noen grep som må gjøres for å få barnehagene mer attraktive for menn.

– Det er ingen tvil om at statusen for yrket har vært lav, men jeg ser en tendens til at det har endret seg. Lønn er også et insentiv for å søke, men de 24 årene jeg har jobbet i denne bransjen så har lønna økt betraktelig. Vi må framsnakke yrket og gjøre det mer interessant for menn å bli med. Det håper vi å gjøre med dette prosjektet, sier Strand.

Tilbake i barnehagen sitter 15-åringene rundt et møtebord og snakker om sine erfaringer i dette prosjektet.

– Hvem av dere har tenkt å begynne å jobbe i barnehage, spør Trønder-Avisa.

– Jeg synes det har vært en fin opplevelse, men det er mange andre yrker som også er interessante. Kanskje skal jeg bli elektriker eller snekker, svarer Emil Nikolaisen (15).