Okser sultet til døde

Over en periode på to og et halvt år skal gårdbrukeren ha vanskjøttet storfebesetningen på gården grovt – med en dyretragedie som følge.

Levende og døde okser om hverandre i et fjøs som fløt av gjødsel. Det var synet som møtte Mattilsynet i mai i fjor. Nå må gårdbrukeren møte i retten. 

Nyheter

Mattilsynet mottok et anonymt tips om forholdene på gården, og dro ut på inspeksjon hjemme hos gårdbrukeren tidlig i 20-årene fra Innherred 21. mai i 2014.

Da var forholdene i fjøset katastrofale.

Av besetningen på 23 storfe var 5 døde, mens ytterligere ett dyr ble avlivet på stedet.

Den resterende besetningen ble sendt til slakteriet samme dag, hvor samtlige slakt ble kassert på grunn av dyrenes tilstand.

Alvorlig sak

Mattilsynet fant forholdene i fjøset graverende. Blant annet lå de døde dyrene i husdyrrommet, og befant seg dermed sammen med levende dyr. Hele golvet var dekket av gjødsel, mens det ikke fantes dyrefór i rommet.

Fjøset var ellers preget av en større vannlekkasje, ødelagte innredninger - og at de 18 overlevende dyrene fremsto som sterkt medtatt og underernært.

Mattilsynet anmeldte vanskjøtselen til politiet, og den unge gårdbrukeren er nå siktet for brudd på dyrevernloven. Rettssaken mot ham går i Inntrøndelag tingrett fredag denne uken.

– Han er siktet for grov overtredelse av dyrevernloven, etter å ha holdt storfe under særdeles kritikkverdige forhold over en lengre periode. Vi vurderer saken som alvorlig, sier politiadvokat Amund Sand ved Nord-Trøndelag politidistrikt.

Klar over situasjonen

Han sier at gårdbrukeren har erkjent at det var han som hadde ansvaret for husdyrholdet, og at han var fullt klar over situasjonen i fjøset.

– Han har forklart at han ikke fikk seg til å gjøre noe med det. Hva han mener med det er litt uklart, men det er på det rene at han hadde en jobb også ved siden av gårdsdriften, sier Sand til Trønder-Avisa.

Siden mannen har erkjent straffeansvar forsøker påtalemyndigheten å få den pådømt som en tilståelsessak.

Det har imidlertid vært ulike oppfatninger om hvor lang tid besetningen ble vanskjøttet.

– Vi har fått fagfolk til å vurdere skadene på dyrene, og de har beregnet at dyrene må ha blitt vanskjøttet i en periode på nesten to og et halvt år for å få slike skader. Gårdbrukeren mener at det ikke var snakk om så lang tid fra det gikk over styr. Vi mener likevel at det ikke har noen betydning for tilståelsen, sier Sand.

Får ikke drive med husdyr

Politiadvokat Amund Sand har sendt retten et straffeforslag med en påstand om at gårdbrukeren må dømmes til fengsel i 100 dager. I tillegg mener Sand at han må idømmes et aktivitetsforbud.

– Dette medfører at han ikke kan drive med husdyr i en periode på fem år, etter en egen hjemmel i dyrevelferdsloven, sier Sand.

Han påpeker at riksadvokaten har instruert påtalemyndigheten til å prioritere dyrevelferdssaker.

– Straffenivået har også blitt skjerpet i denne typen saker de siste årene, sier politiadvokat Amund Sand.

Vil ikke kommentere

Mattilsynet ønsker ikke å kommentere saken så lenge saken ikke er påtalemessig avgjort.

Trønder-Avisa var onsdag i kontakt med gårdbrukeren, og gjorde ham kjent med at saken ville bli omtalt.

Gårdbrukeren ønsket heller ikke å kommentere saken.