Vil snakke om kreft over kaffebordet

Kreftforeningen tar initiativ til å starte opp med temakafé for kreftsyke, etterlatte og pårørende.

Ønsker velkommen: Kerstin Enger og Grethe Norøm Spolén fra kreftforeningen inviterer til temakafé for kreftpasienter og pårørende ved Hjerteknekten i Steinkjer. 

Nyheter

– Jeg trodde nesten at jeg var den eneste som hadde en mann med kreft. Det er rart, men du føler deg fort alene, selv om dette rammer veldig mange, sier Grethe Norøm Spolén.

Etterspurt

Eva Faanes, distriktssjef I Kreftforeningen distrikt Midt-Norge, sier dette er tilbakemeldinger de har fått fra mange kreftsyke og deres pårørende.

– Vi har hatt spørreundersøkelser hos alle 13 pasientforeningene som vi samarbeider med, og fått tilbakemeldinger om at dette er noe veldig mange ønsker. Det er mange som har behov for å prate med noen som har vært gjennom det samme. Det rammer jo forskjellig, og folk responderer ulikt på behandlingen, men likevel er det mange likhetstrekk, sier Faanes.

Det er Kreftforeningen som har tatt initiativ til temakafeen, som skal arrangeres annenhver måned til å begynne med. Grethe Norøm Spolén sier de vil vurdere etter hvert som tiden går om de skal arrangere oftere.

– Dette blir til underveis. Dersom det er ønsker eller behov for å møtes oftere, så gjør vi det. Vi vil også veldig gjerne ta imot tips og innspill til tema for møtene, sier Spolén.

Kreftkoordinator i Steinkjer, Kerstin Engan, sier det er viktig med et pusterom, for dem som står midt i det.

– Dette er et lavterskeltilbud som skal drives av frivillige. Her blir det rom for litt kaffedrikking, en hyggelig prat, og foredrag, sier hun.

Arrangeres i hele fylket

I tillegg til temakafeen i Steinkjer, blir det også arrangert temakafe i Stjørdal, Levanger og Verdalsområdet, samt Leksvik i løpet av de kommende månedene. Faanes i Kreftforeningen sier det er bare å ta kontakt, dersom det er noen som ønsker til å starte opp med lignende tilbud i andre deler av Midt-Norge.

Temakafeen i Steinkjer er den første i rekken, og blir arrangert allerede tirsdag neste uke.

– Alle frivillige som deltar på våre aktiviteter må gjennomføre kurs om hvordan de skal møte kreftpasienter og pårørende. Vi ønsker at de skal være rustet for dette. Vi vet at dette kan være vanskelig for noen å snakke om, så vi håper mange vil komme på tirsdag i Steinkjer, sier Faanes

Temakafeen i Levanger arrangeres torsdag 5. februar.