Fire dyr i karantene etter mistanke om BSE

Fire dyr i tre fylker er i karantene etter at en rutinemessig prøve av en ku i Nord-Trøndelag ga indikasjoner på mulig BSE (kugalskap).
Dette er kugalskap
  • Har aldri blitt påvist i Norge.
  • Til sammen er det testet mer enn 273.000 storfe i Norge uten positive funn.
  • Bovin spongiform encefalopati (BSE) er en overførbar prionsjukdom som rammer sentralnervesystemet hos storfe.
  • Sjukdommen utvikler seg gradvis med sentralnervøse symptomer, ustø og ukoordinerte bevegelser og vekttap.
  • Symptomene viser seg vanligvis ikke før dyra er 4 -5 år.
  • I Europa er sjukdommen påvist i mange land, men særlig England har vært hardt rammet av BSE, med over 180 000 tilfeller.
  • likhet med andre land i Europa har Norge hatt et aktivt overvåkningsprogram for BSE siden 2001. Hvert år har det blitt undersøkt ca. 20.000 storfe eldre enn 2 år.
  • Kilde: Veterinærinstituttet
Nyheter

Fire kyr er i karantene etter at en rutinemessig prøve av en avlivet ku i Nord-Trøndelag ga indikasjoner på mulig BSE (kugalskap).

– Vi har løpende kontakt med den aktuelle gårdbrukeren og de som har fått kalver fra den aktuelle besetningen. Situasjonen for de er nå fryst - det betyr at ingen dyr får gå ut eller inn fra gården før vi vet svaret på labprøvene i neste uke, forteller regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet i Trøndelag, Møre og Romsdal.

Minst fire gårder i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Oppland er mistenkt frem til man får bekreftet eller avkreftet at det dreier seg om bovin spongiform encefalopati (BSE), på folkemunne kalt kugalskap, en overførbar prionsjukdom som rammer sentralnervesystemet hos storfe.

Fire kyr undersøkes

Det var på et ku-kadaver som ble avlivet og destruert 12.01.15 at Mattilsynet fikk mistanke om kugalskap. Den kua har født fire kalver gjennom sitt livsløp.

Nå er prøvene sendt til et spesialistlaboratorium i England og Mattilsynet regner med å få endelig svar før helgen etter like etter helgen.

– Gårdbrukeren oppfører seg i samarbeid med Mattilsynet helt eksemplarisk. Vi opplever en god informasjonsutveksling med vedkommende.

Fjøsene er satt i karantene i påvente av smitteundersøkelsen i England, opplyser Mattilsynet til Trønder-Avisa.

– Vi har ennå ikke funnet årsaken til at dette har oppstått og vi står igjen med en mulighet om at dette kan være ett av 1 million av de tilfellene som oppstår av spontane mutasjoner. Men vi kan ikke konkludere ennå.

Mattilsynet opplyser de fire kyrene kan ha en økt risiko for smitte. Disse dyrene er lokalisert og flyttes ikke fra sine besetninger før endelig diagnose er avklart.

Svar først neste uke

Mattilsynet skriver på sin nettside at de og Veterinærinstituttet venter på prøvesvar fra EUs referanselaboratorium i England for å få bekreftet eller avkreftet dette. Disse prøvesvarene kommer tidligst i midten av uke fem.

Mattilsynet forteller samtidig at BSE ikke er smittsomt mellom dyrene.

– BSE smitter ikke fra dyr til dyr. Det er heller ingen grunn til å være bekymret for å innta kjøtt eller melk. Denne kua ble destruert og ingen deler av kua ble sendt til slakteri. Det er også generelle rutiner i forbindelse med slakt, og de delene av dyr som kan inneholde smitte blir alltid tatt ut og sendt til destruksjon. Dermed er det heller ingen fare for smitte gjennom mat, sier Solfrid Åmdal, seksjonssjef i Mattilsynet.¨

Relaterte saker:

Styrket mistanke etter kugalskap-prøver

Mattilsynet hadde mistanke om kugalskap på en gård i Nord-Trøndelag. Nå viser nye prøver at mistanken er styrket.

– Det er ikke farlig å spise storfekjøtt

Aldri før har det vært påvist kugalskap i Norge. Nå har Mattilsynet en mistanke på en gård i Nord-Trøndelag.