Gratis sex-materiell i skolen

Flere nordtrønderske skoler deltar i undervisningsopplegget «Uke 6».
Nyheter

Foreningen Sex og politikk gir ut gratis undervisningsmateriell om seksualitet gjennom kampanjen «Uke 6».

I alt får rundt 50.000 norske grunnskoleelever, og mange nordtrønderske skoler har meldt seg på. Deriblant Steinkjer ungdomsskole og Frol oppvekstsenter.

For femte år på rad

– Dette er en kampanje som har pågått i fem år. Hvert år leverer vi gratis skolemateriell til grunnskolene som viser interesse for dette. Noen kjører et komprimert opplegg med all undervisning i uke 6. Andre fordeler det gjennom skoleåret, sier kampanjeleder Gry Stordahl.

Miljøterapeut ved Steinkjer ungdomsskole, Eli Gotvassli, sier de bruker mye av skolemateriellet som de får gjennom denne kampanjen.

– Det trekkes inn i de ulike fagene, og brukes der gjennom hele året. I tillegg har vi tilrettelagt seksualundervisning for barn som er psykisk og fysisk utviklingshemmet. Det er en time i uka for 8. og 10. klassetrinn på vår skole, sier Gotvassli.

Relevant tilbud

Stordahl påpeker at materiellet er tilpasset læreplanene, og sier dette er helt nødvendig, slik at det er relevant for læreplanmålene til grunnskoleelvene.

– Det som har gått igjen i alle fem årene vi har kjørt denne kampanjen er at lærerne opplever å få gode muligheter til å drøfte mange ulike temaer. Både rent faglig, men også i arbeidet mot mobbing og for bedre trivsel i skolen gir dette positive utslag, sier Stordahl.

Tema «familie»

Kampanjen er en samfinansiering mellom Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, og Helsedirektoratet.

Årets tema er «familie», men også praktiske ferdigheter står på programmet. For eksempel hvordan bruke kondom, hvordan snakke med partner om kondombruk og hvordan få tak i gratis kondomer. Hvert år inkluderes et nytt temaområde i «Uke 6». I 2015 legges det opp til seksualundervisning med tverrfaglig innfallsvinkel, med vekt på drøfting av ulike emner knyttet til seksualitet, kropp, følelser, grenser og mellommenneskelige relasjoner.