Røykelovens far er død

Jussprofessor Asbjørn Kjønstad fra Levanger er død, 72 år gammel.

Foto: Scanpix 

Nyheter

Kjønstad var jurist og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1978 til 2013. Hans forskningsområder var trygderett, helserett, sosial vernerett, erstatningsrett og statsforfatningsrett.

Åpnet klinikk i hjembyen

Kjønstad har fått mange og betydningsfulle æresbevisninger for sin forskningsinnsats. Likevel satte han spesiell pris på å bli spurt i 2005 om å foreta den offisielle åpningen av landets første poliklinikk for tobakksavvenning ved sykehuset i sin hjemby Levanger.

Der påpekte han at det er feil å gjøre røyking til et moralsk spørsmål, ja, at røykerne måtte ta seg selv i nakken.

Som professor i helserett hevdet han at når alt kommer til alt er røykavhengighet en sykdom, og at røykere har et rettslig krav på helsehjelp. Ideene og prinsippene knyttet til røykeloven som Kjønstad fremhevet for mange år siden?er i dag akseptert som nærmest selvfølgeligheter.

Aktiv debattant

Kjønstad har ledet åtte offentlige utredninger i Stortinget. Han deltok aktivt i samfunnsdebatten på en rekke områder og blir av mange omtalt som den egentlige «røykelovens far», ettersom han allerede på slutten av 80-tallet var med på å legge grunnlaget for det som i 2004 ble kjent som røykeloven.