Konfekt for alle penga

Marie Vorum i firmaet Bjørka på Sparbu ble i går tildelt Steinkjerstipendet på 100.000 kroner. Pengene skal hun bruke til å heve kompetansen innen konfektproduksjon.
Nyheter

– Dette var virkelig inspirerende og pengene kommer godt med, smiler Marie Vorum idet hun mottar diplomet og en sjekk på 100.000 kroner av styreleder Frode Juul i Steinkjer Håndverk- og Industriforenings Stiftelse.

Overrekkelsen skjer inne i produksjonslokalene til småskalafirmaet Bjørka – søtt fra Sparbu hvor også medeier Bjørn Inge Vorum er til stede.

Honning er hovedingrediens

– Vi gir stipendet til Marie Vorum som en inspirasjon og en økonomisk bistand for å realisere nye produktideer inne konfektproduksjon. Selve ideen bak å benytte honning til konfekt, samt å få økt kompetanse og utvikling innen faget, er det som vi anser som nyskapende og interessant i søknaden om stipendet, sier Juul.

Gården Bjørka mellom Mære og Henning har tidligere gjort seg bemerket innen honningproduksjon og har nylig fått sine honnningprodukter i salg gjennom NorgesGruppen. Men ekteparet Vorum har også i de siste årene begynt så smått med sjokolade og konfektproduksjon, med honning som hovedingrediens.

Staser videre på konfekt

– Konfektene er ikke blitt solgt i noen stor skala, men stadig flere etterspør produktet, så vi har som mål å satse enda mer på denne typen produksjon. Målet er etter hvert å komme oss inn i en kjede, men det vil kreve mye investeringer i utstyr. Spørsmålet blir da om vi tør å investere. Uansett har vi som ambisjon å få til en større produksjon av konfekt, forklarer Marie Vorum.

Per i dag produserer Bjørka 550 håndlagede konfektbiter daglig ut fra antall konfektformer, noe ekteparet vet ikke er nok for å nå større marked.

– Men vi vet at vi har kapasitet til mer dersom vi investerer i mer utstyr, sier Marie.

Vil på studietur

Stipendpengene ønsker hun og mannen i hovedsak å bruke på studiereiser, gjerne til Grüne Woche i Berlin og en konfektstudietur til Brussel.

– Vi vil gjerne få være med og se på hvordan konfekten produseres og lære mer. I Sverige er det for eksempel mange flere småskalaprodusenter av sjokolade og konfekt enn det er i Norge. Foreløpig er vi de eneste som satser på konfektproduksjon i Nord-Trøndelag, sier Marie.