DPS i Kolvereid kan bli kommunal

Styret i Helse Nord-Trøndelag vedtok å gå i dialog med Nærøy kommune for å diskutere alternative driftsformer for DPS i Kolvereid.

Arne Flaat, Alf Daniel Moen og Inger Marit Eira Åhren   Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

Administrasjonen i Helse Nord-Trøndelag er soleklare i sine uttalelser, det er ikke forsvarlig å drive DPS Kolvereid som spesialhelsetjeneste. Dette har de kommet fram til etter å ha lagt til grunn klinikklederens vurderinger, fylkeslegens tilsyn, evaluering av BYN-prosjektet, innspill fra andre kanaler, samt drøfting i helseforetakets ledergruppe.

Fylkeslegens tilsyn ved DPS slo fast at tjenestene ikke ble levert i henhold til lovverket. Kort fortalt dreier det seg om å ha tilstrekkelig spesialkompetanse ved det distriktspsykiatriske senteret.

Store rekrutteringsproblemer

Psykiatrifeltet har rekrutteringsproblemer ikke bare i Kolvereid, men i hele landet. Vanskeligst er det ofte å få denne kompetansen til de stedene med minst fagmiljø. Dette har også helseforetaket erkjent, etter å ha hatt trøbbel med rekruttering av tilstrekkelig kompetanse i mange år.

Derfor var det mange som hadde ventet at administrasjonen ganske enkelt ville foreslå å legge ned sengeposten ved DPS. Dette syntes Arne Flaat ble for enkelt. Nærøy kommune har også gitt uttrykk for at de ønsker å gå nærmere inn i saken, for å finne en løsning begge parter kan leve med.

– Det blir for enkelt å pakke sammen sakene og legge ned. Vi skylder alle parter, og ikke minst pasientene, å gjøre et forsøk på å finne en ny løsning som ivaretar både lovverket, faglig forsvarlighet, og nærhet til tilbudet, sier administrerende direktør Arne Flaat i Helse Nord-Trøndelag.

Glad ordfører

Ordfører Steinar Aspli (Sp) i Nærøy sier han er glad for at styret nå har fattet et vedtak som åpner flere muligheter for videre drift av DPS.

– Jeg er trygg på at vi skal klare å rekruttere den kompetansen vi trenger for å drive dette i løpet av årene som kommer. Jeg er også glad for at det ikke ble fattet et vedtak om at dette kun kan drives som et kommunalt helsetilbud, for det er et spesialhelsetilbud vi har behov for, sier han.

Styret i helseforetaket vedtok at arbeidet med alternativ driftsform skal ses i sammenheng med kommende regionale planer for psykiatri og rus. Hvilke løsninger helseforetaket og kommunen kan komme fram til er foreløpig ikke kjent. Mens de arbeider med å finne ut av dette, drives DPS videre med en rekke forbehold.

– Vi vurderer fra dag til dag hvilken kompetanse vi har tilgjengelig, og hvilke pasienter vi har mulighet til å behandle. Det må vi gjøre helt til vi har funnet en framtidsrettet driftsform, sier fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag.

Fortsatt utfordringer

Styreleder Alf Daniel Moen i Helse Nord-Trøndelag er tydelig på at saken ikke er ute av verden, selv om de nå har vedtatt å jobbe for alternative driftsformer.

– Dette er en stor og viktig sak som vi har holdt på med i lang tid. Det vi har fått forelagt nå er at vi ikke makter å drive den etter lov om spesialhelsetjenester. Samtidig har vi fått en påminnelse om hvilke utfordringer vi står overfor i framtida, sier han.

Styremedlem i Helse Nord-Trøndelag, Bjørn Arild Gram, erkjenner at det har vært en vanskelig sak.

– Dersom vi legger ned sengeposten går vi i en helt annen retning enn det vi har ønsket å gjøre. Derfor er det rett at vi er grundige, og tar oss tid til å finne gode løsninger, sier han.